Wat betekent het advies voor de opleiding Schoolpsycholoog?

Kinder- en jeugdpsychologen die op basis van de daarvoor erkende post-masteropleiding tot schoolpsycholoog geregistreerd zijn als Kinder- en Jeugd-psycholoog NIP kunnen als zodanig in aanmerking komen voor de overgangsregeling voor K&J-psychologen naar het nieuwe beroep gz-psycholoog – generalist. Voor mensen die de opleiding schoolpsycholoog na de invoering van de nieuwe beroepenstructuur volgen, geldt dat het […]

Wat betekent de nieuwe beroepenstructuur voor kinder- en jeugdpsychologen?

De beroepen gezondheidszorgpsycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog NIP worden geïntegreerd in het nieuwe basisberoep gezondheidszorgpsycholoog – generalist. In het voorstel van de stuurgroep aan de minister is een overgangsregeling opgenomen voor geregistreerde K&J-psychologen én voor mensen die op dat moment nog bezig zijn met hun opleidingstraject. Het voorstel is dat geregistreerde K&J-psychologen zonder bijscholing als […]