De werkgroep basisberoep heeft voorstellen opgesteld en deze ter advisering voorgelegd aan onder meer de beroepsverenigingen. Denk hierbij aan documenten over het deskundigheidsgebied, de competenties, de opleidings- en instroomeisen en de overgangsregelingen. Er is daarnaast een adviesraad, waarin diverse organisaties zoals de HCO’s (hoofdopleiders), vLOGO, CSGP, Landelijke Opleidingsraad, Actiz, Nederlandse ggz, Jeugdzorg Nederland en NVO zijn afgevaardigd. Iedereen kan schriftelijk reageren op de overgangsregelingen die worden opgenomen in de Wet BIG of in de AMvB via openbare internetconsultaties van VWS. De internetconsultatie voor de wetswijziging heeft al plaatsgevonden en is 14 maart 2024 afgerond. Het is nog niet bekend wanneer de internetconsultatie over de concept AMvB plaatsvindt. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *