De opleidingsinstituten worden tijdig geïnformeerd over de overgangsregeling, zodat zij hun voorbereidingen kunnen treffen voor het juiste cursusaanbod.