Het Kwaliteitsregister psychotherapie is een privaat register van de NVP waarin bij- en nascholing van psychotherapeuten wordt bijgehouden. Als bij- en nascholing van psychotherapeuten van belang is voor de toepassing van de overgangsregeling, worden de huidige gegevens zeker meegenomen.