De nieuwe beroepenstructuur heeft in principe geen gevolgen voor de waardering van buitenlandse diploma’s. Iedereen die een opleiding in het buitenland heeft gedaan en zich wil inschrijven in het BIG-register GZ of PT wordt individueel beoordeeld door de commissie Buitenlands Gediplomeerden van het CIBG (ministerie van VWS). In veel gevallen volgt een aanvullend opleidingstraject onder verantwoordelijkheid van een hoofdopleider van het BIG-beroep van één van de Nederlandse opleidingsinstellingen. Zie hiervoor de website van VWS. Voor degenen die in een dergelijk aanvullend opleidingstraject zitten, zal worden gekeken of zij in de overgangsregeling meegenomen kunnen worden. Wat dat precies betekent moet nog worden uitgezocht. Hiermee gaat de werkgroep dit voorjaar (2023) aan de slag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *