De nieuwe beroepenstructuur heeft geen gevolgen voor de waardering van buitenlandse diploma’s. Zie voor meer informatie hierover de website van VWS. Voor degenen die in een dergelijk aanvullend opleidingstraject zitten, zal worden gekeken of zij in de overgangsregeling meegenomen kunnen worden. Wat dat precies betekent moet nog worden uitgezocht.