Wat is het advies van het programma Beroepenstrcutuur over de wetswijziging?

De afgelopen tijd zijn we met VWS in gesprek geweest over onze voorstellen voor aanpassing van de Wet BIG voor de nieuwe beroepenstructuur. Uiteindelijk maakt de minister van VWS zelf een keuze of en hoe de voorstellen worden verwerkt in het wetsvoorstel. In onze voorstellen namen we 1 januari 2025 als uitgangspunt voor de wetswijziging, […]

De ingangsdatum van de nieuwe beroepenstructuur wordt 1 januari 2026. Waarom is de ingangsdatum een jaar opgeschoven?

Het is een unieke situatie dat een basisberoep (psychotherapeut) uit artikel 3 Wet BIG wordt opgeheven, omdat het beroep samengaat met de klinisch psycholoog in het nieuwe specialisme klinisch psycholoog-psychotherapeut (KP-PT). Dat moet zorgvuldig gebeuren en vergt meer voorbereidingstijd dan verwacht. Bovendien zorgen de Tweede Kamerverkiezingen ervoor dat wetstrajecten meer tijd kosten dan gepland. Daardoor is […]

Hoe zit het met de financiering van het programma?

De beroepsverenigingen NIP en NVP voeren de regie over het programma Beroepenstructuur psychologische zorg en leveren zelf een substantiële financiële bijdrage. Een deel van het programma wordt gefinancierd door een subsidie van ZonMw. Die subsidie wordt vooral gebruikt om het landelijk overzichtsregister met aantekeningen van expertise van BIG-geregistreerde psychologen te ontwikkelen. Het ministerie van VWS […]

Hoe is de planning van het programma Beroepenstructuur? 

De uitvoering van het programma is 1 januari 2022 gestart en loopt tot begin 2026. De uitvoering en implementatie van de voorgestelde wijzigingen, inclusief de benodigde wetswijzigingen, vergen veel tijd. Ervan uitgaande dat we de drie projecten volgens de afgesproken planning kunnen realiseren, zouden we per 1 januari 2026 een nieuwe vereenvoudigde en transparante beroepenstructuur […]

Wat is de status van het Advies Beroepenstructuur psychologische zorg?

Op 26 oktober 2020 is het Advies Beroepenstructuur psychologische zorg aangeboden aan de toenmalige minister Van Ark van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zij heeft vervolgens een impactanalyse laten uitvoeren.  In november 2022 sprak minister Ernst Kuipers (VWS) zijn steun uit voor het advies. In een brief aan de Tweede Kamer liet hij weten […]

Wat is de aanleiding?

Het aantal functienamen, beroepstitels, specialismen en expertises van psychologen is divers. Wie wat doet en op welk niveau is niet overzichtelijk. Voor cliënt en verwijzer is het vaak niet duidelijk wie wat kan. Daardoor moeten mensen die psychologische zorg nodig hebben, regelmatig te lang zoeken naar de juiste zorgprofessional. Door de huidige psychologische BIG-beroepen opnieuw […]