Hoe zit het met de financiering van het programma?

De samenwerkende beroepsverenigingen voeren de regie over het programma Beroepenstructuur psychologische zorg en leveren zelf een substantiële financiële bijdrage. Een deel van het programma wordt gefinancierd door een subsidie van ZonMw. Die subsidie wordt vooral gebruikt om het landelijk register met aantekeningen van expertise van BIG-geregistreerde psychologen te ontwikkelen. Het ministerie van VWS financiert het […]

Hoe is de planning van het programma Beroepenstructuur? 

De uitvoering van het programma Beroepenstructuur is 1 januari 2022 gestart en loopt tot begin 2025. De uitvoering en implementatie van de voorgestelde wijzigingen, inclusief de benodigde wetswijzigingen, vergen veel tijd. Ervan uitgaande dat we de drie projecten volgens de afgesproken planning kunnen realiseren, zouden we begin 2025 een nieuwe vereenvoudigde en transparante beroepenstructuur (met […]

Wat is de status van het Advies Beroepenstructuur psychologische zorg?

Op 26 oktober 2020 is het Advies Beroepenstructuur psychologische zorg aangeboden aan de toenmalige minister Van Ark van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zij heeft vervolgens een impactanalyse laten uitvoeren. In november 2022 sprak minister Ernst Kuipers (VWS) zijn steun uit voor het advies. In een brief aan de Tweede Kamer liet hij weten […]

Wat is de aanleiding?

Het aantal functienamen, beroepstitels, specialismen en expertises van psychologen is divers. Wie wat doet en op welk niveau is niet overzichtelijk. Voor cliënt en verwijzer is het vaak niet duidelijk wie wat kan. Daardoor moeten mensen die psychologische zorg nodig hebben, regelmatig te lang zoeken naar de juiste zorgprofessional. Het NIP en de NVP werken […]