De afgelopen tijd zijn we met VWS in gesprek geweest over onze voorstellen voor aanpassing van de Wet BIG voor de nieuwe beroepenstructuur. Uiteindelijk maakt de minister van VWS zelf een keuze of en hoe de voorstellen worden verwerkt in het wetsvoorstel.

In onze voorstellen namen we 1 januari 2025 als uitgangspunt voor de wetswijziging, dat wordt zoals eerder uitgelegd 2026.   

Hieronder de punten uit ons voorstel: 

  1. Wijzig in artikel 3 Wet BIG de huidige titel gezondheidszorgpsycholoog in gezondheidszorgpsycholoog-generalist. De titel zal dan ook in alle andere bepalingen waar de titel voorkomt, gewijzigd moeten worden.
  2. Wijzig het deskundigheidsgebied van de gezondheidszorgpsycholoog als beschreven in artikel 25 van de Wet BIG in: Tot het gebied van deskundigheid van de gezondheidszorgpsycholoog-generalist wordt gerekend de mentale gezondheid en de preventie, diagnostiek, indicatiestelling, begeleiding en behandeling van gedragsmatige en psychische problemen en stoornissen bij mensen, gedurende de hele levensloop in de context van relaties, leefomgeving en maatschappij.
  3. Zet de gezondheidszorgpsychologen die als zodanig in het artikel 3 BIG-register staan, per 1 januari 2025 om naar het nieuwe basisberoep gezondheidszorgpsycholoog-generalist.
  4. Laat het artikel 3 Wet BIG basisberoep en titel psychotherapeut vervallen, met ingang van 1 januari 2032. Daarmee hebben psychotherapeuten vanaf 1 januari 2025 zeven jaar de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe beroepenstructuur. Per die datum zouden dan de artikelen 26 (inschrijving in register) en 27 (deskundigheidsgebied) van de Wet BIG komen te vervallen. 

Zoals gezegd zijn dit punten uit ons voorstel en het is nu niet bekend wat uiteindelijk wordt overgenomen en wat niet. De minister maakt een keuze over wat er wel en niet in het wetsvoorstel komt en vervolgens kunnen er nog zaken wijzigen gedurende het traject om te komen tot een definitieve wetswijziging. We weten wel dat de gebruikelijke termijn bij wettelijke veranderingen als deze vijf jaar is en niet zeven, zoals wij voorstellen bij punt 4. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *