De afgelopen tijd zijn we met VWS in gesprek geweest over onze voorstellen voor aanpassing van de Wet BIG voor de nieuwe beroepenstructuur. Uiteindelijk maakt de minister van VWS zelf een keuze of en hoe de voorstellen worden verwerkt in het wetsvoorstel.

In onze voorstellen namen we 1 januari 2025 als uitgangspunt voor de wetswijziging, dat   is intussen 2026 geworden (en daarom ook zo vermeld hieronder).  

Hieronder de punten uit ons voorstel voor aanpassing van de Wet BIG:

  1. Wijzig in artikel 3 Wet BIG de huidige titel gezondheidszorgpsycholoog in gezondheidszorgpsycholoog-generalist. De titel zal dan ook in alle andere bepalingen waar de titel voorkomt, gewijzigd moeten worden.
  2. Wijzig het deskundigheidsgebied van de gezondheidszorgpsycholoog als beschreven in artikel 25 van de Wet BIG in: Tot het gebied van deskundigheid van de gezondheidszorgpsycholoog-generalist wordt gerekend de mentale gezondheid en de preventie, diagnostiek, indicatiestelling, begeleiding en behandeling van gedragsmatige en psychische problemen en stoornissen bij mensen, gedurende de hele levensloop in de context van relaties, leefomgeving en maatschappij.
  3. Zet de gezondheidszorgpsychologen die als zodanig in het artikel 3 BIG-register staan, per 1 januari 2025 (inmiddels 2026) om naar het nieuwe basisberoep gezondheidszorgpsycholoog-generalist.
  4. Laat het artikel 3 Wet BIG basisberoep en titel psychotherapeut vervallen, met ingang van 1 januari 2032 (inmiddels 2031). Daarmee hebben psychotherapeuten vanaf 1 januari 2026 vijf jaar de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe beroepenstructuur. Per die datum zouden dan de artikelen 24 (inschrijving in register) en 25 (deskundigheidsgebied) van de Wet BIG komen te vervallen. 

In het concept wetsvoorstel van VWS zijn niet al onze voorstellen overgenomen. Zo is het deskundigheidsgebied anders omschreven dan wij hadden voorgesteld. Daarnaast is in het concept opgenomen dat het register voor psychotherapeuten nog vijf jaar blijft bestaan en niet zeven jaar, zoals wij hadden voorgesteld. Over het concept wetsvoorstel heeft inmiddels een openbare internetconsultatie plaatsgevonden. Deze is op 11 maart 2024 gesloten. Het is nu nog niet bekend wat het uiteindelijke wetsvoorstel wordt. Dat is aan VWS.  

Bekijk de reacties van het NIP en de NVP op de internetconsultatie.