Onder invloed van de nieuwe beroepenstructuur worden beroepen samengevoegd, maar het om professionals die nu ook al aan het werk zijn en blijven. De vrees voor langere wachtlijsten is mogelijk ingegeven door de aanname dat men uitgebreid moet her- en bijscholen in het kader van overgangsregelingen. Het is aan de minister van VWS om de overgangsregelingen voor het nieuwe beroep gz-psycholoog-generalist vast te leggen in een AMvB. De overgangsregeling voor de KP-PT wordt door het college van de FGzPt vastgelegd in een besluit. Wat ons betreft moet bij de overgangsregelingen rekening worden gehouden met werkervaring en competenties. Dat betekent dat er geen sprake zal zijn van jarenlange trajecten van bij- en nascholing..  Bovendien wordt er ruim de tijd gegeven om aan de eisen voor deze overgangsregelingen te voldoen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *