Het ministerie van VWS heeft de tekst voor het concept-wetsvoorstel opgesteld, en daarover een internetconsultatie gehouden. De stuurgroep van het programma beroepenstructuur heeft in mei 2023 tekstvoorstellen gedaan aan VWS. Die zijn niet volledig overgenomen. VWS bepaalt de inhoud van het uiteindelijke wetsvoorstel dat vervolgens aan de tweede en eerste kamer wordt voorgelegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *