Om het advies Beroepenstructuur over te kunnen nemen, heeft toenmalig minister Van Ark gevraagd om een impactanalyse in drie delen:

  • een analyse van de juridische gevolgen (door VWS);
  • een analyse van de structurele impact op de opleidingskosten (door het NIVEL);
  • een analyse van de meer korte termijngevolgen voor kwaliteit, toegankelijkheid  en betaalbaarheid van de psychologische zorg (door SiRM).

In dit derde rapport ‘Een stap in de goede richting’ uitgevoerd door adviesbureau SiRM (in juli 2021 overhandigd aan de minister) staan zowel positieve als negatieve punten genoemd. Maar de negatieve punten bleken te overzien en de verwachting is dat het veld over het algemeen profiteert (zie ook de onderbouwing in Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *