De minister van VWS gaat over de basisberoepen. Het CSGP van de FGzPt gaat over de specialismen van het basis beroep gz-psycholoog-generalist. Voor de invoering van het specialisme KP-PT is geen wetswijziging nodig.

De internetconsultatie gaat alleen over de wetswijzing op de volgende onderdelen: 

  • de titel gezondheidszorgpsycholoog-generalist
  • de beschrijving van het deskundigheidsgebied voor het nieuwe basisberoep
  • de omzetting van de huidige gz-psychologen naar het nieuwe beroep
  • de opheffing van het basisberoep psychotherapeut uit artikel 3 van de Wet BIG per 1 januari 2031

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *