Wat is het verschil tussen EVC en overgangsregelingen in het kader van de Beroepenstructuur?

EVC, onderdeel van het programma APV, gaat over vrijstellingsregelingen voor de opleiding naar het huidige beroep gz-psycholoog op basis van Eerder Verworven Competenties (een verantwoordelijkheid van hoofdopleiders). Het NIP heeft zich sterkt gemaakt voor de komst van EVC-routes voor ervaren psychologen en K&J-psychologen. Zie voor meer informatie hierover de website van de Stichting EVC. Dit […]

Komt er een overgangsregeling voor masterpsychologen?

Het programma Beroepenstructuur gaat over de beroepenstructuur voor BIG-geregistreerde psychologen, niet over masterpsychologen. De overgangsregelingen die voor de nieuwe beroepenstructuur opgesteld worden, gaan over geregistreerde K&J- en gz-psychologen (en zij die daartoe in opleiding zijn) respectievelijk psychotherapeuten en klinisch psychologen (en zij die daartoe in opleiding zijn). De overgangsregelingen zijn niet bedoeld voor masterpsychologen.

Hoe lang blijft het mogelijk voor masterpsychologen om in te stromen in de opleiding tot psychotherapeut?

Hoe lang de opleiding tot psychotherapeut blijft bestaan, is nog niet duidelijk. Dit wordt vastgelegd in de overgangsregeling die dit voorjaar (2023) wordt opgesteld. Een aantal opleidingsinstellingen biedt de vierjarige opleiding al niet meer aan, op grond van wensen van de praktijkopleidingsinstellingen zelf en anticiperend op de voorgenomen veranderingen.De driejarige opleiding tot psychotherapeut (verkorte route […]

Wat betekent het advies voor masterpsychologen?

Het programma Beroepenstructuur gaat over een vereenvoudiging van de BIG-beroepen voor psychologen. De huidige BIG-registraties zijn al op post-masterniveau en blijven dat ook in de toekomst. Het programma Beroepenstructuur gaat niet over masterpsychologen. In het Advies Beroepenstructuur uit 2020 wordt wel verwezen naar het uitgangspunt van het op post-masterniveau opleiden van psychologen. De beroepsgroep vindt […]