De overgangsregeling zelf is nog niet vastgesteld. Maar als een Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP via de overgangsregeling te zijner tijd wordt geregistreerd als gz-psycholoog generalist (art. 3 Wet BIG), dan kan deze als gz-psycholoog generalist een opleiding volgen tot de specialismen die horen bij het basisberoep, dus KP-PT of KNP.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *