Als een kinder- en jeugdpsycholoog via de overgangsregeling wordt geregistreerd als gz-psycholoog – generalist (art. 3 Wet BIG), dan kan deze als gz-psycholoog – generalist een opleiding volgen tot de specialismen die horen bij het basisberoep, dus KP-PT of KNP.