Kinder- en jeugdpsychologen die op basis van de daarvoor erkende post-masteropleiding tot schoolpsycholoog geregistreerd zijn als Kinder- en Jeugd-psycholoog NIP kunnen als zodanig in aanmerking komen voor de overgangsregeling voor K&J-psychologen naar het nieuwe beroep gz-psycholoog – generalist. Voor mensen die de opleiding schoolpsycholoog na de invoering van de nieuwe beroepenstructuur volgen, geldt dat het niet mogelijk is om op basis van deze opleiding geregistreerd te worden als BIG gz-psycholoog – generalist. Wel blijft het mogelijk op basis van de opleiding op post-masterniveau geregistreerd te worden bij SKJ. Het NIP-register K&J-psycholoog verdwijnt op termijn.