Het programma Beroepenstructuur gaat over een vereenvoudiging van de BIG-beroepen voor psychologen. De huidige BIG-registraties zijn al op post-masterniveau en blijven dat ook in de toekomst. Het programma Beroepenstructuur gaat niet over masterpsychologen. In het Advies Beroepenstructuur uit 2020 wordt wel verwezen naar het uitgangspunt van het op post-masterniveau opleiden van psychologen. De beroepsgroep vindt dat voor de uitoefening meer kennis en kunde nodig is dan (alleen) een vierjarige universitaire opleiding. Een hoog niveau van vakbekwaamheid is van belang voor cliënten. Daarnaast dient de norm van de beroepsgroep ook ter bescherming van (onervaren) psychologen, die nu soms te snel worden ingezet op taken waar ze (nog) niet voor zijn toegerust.
Het uitgangspunt van post-masterniveau en het streven zo veel mogelijk psychologen op dat niveau op te leiden, houdt overigens niet in dat masterpsychologen niet meer mogen werken (bevoegdheid). Het is in alle gevallen van belang, dat bij de inzet van psychologen rekening wordt gehouden met hun niveau van kennis en ervaring (bekwaamheid). Dat betekent bijvoorbeeld dat het bij de inzet van (onervaren) masters belangrijk is dat zij goede werkbegeleiding krijgen.

Meer informatie over dit onderwerp en hoe de beroepsvereniging NIP tegen de norm voor vakbekwaamheid aankijkt, is te vinden op de website van het NIP.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *