Niets. Het programma gaat alleen over de psychologische BIG-beroepen. Voor alle hulp die valt onder de Jeugdwet blijft gelden dat aanbieders conform de norm voor verantwoorde werktoedeling werken met BIG- of SKJ-geregistreerden.