Wordt het register gekoppeld aan het lid zijn van een specialistische vereniging?

Het register zelf wordt niet gekoppeld aan het lidmaatschap van een specialistische vereniging. Aantekeningen die worden vermeld in het register kunnen wel gekoppeld zijn aan lidmaatschap of registratie van een specialistische vereniging. De criteria hiervoor worden op dit moment nog uitgewerkt. We proberen de administratieve handelingen voor professionals tot een minimum te beperken, bijvoorbeeld door […]

Hoe verhouden de specialismen zich tot de aantekeningen in het landelijk register?

Specialismen zijn van een andere orde dan aantekeningen voor aanvullende expertises op een methodiek of doelgroep. Een specialisme (zoals nu de KP en KNP) is een verdieping in een deelgebied van het basisberoep (zoals nu gz-psycholoog). Een specialisme heeft een eigen vervolgopleiding en een wettelijke registratie in het BIG-register (art. 14). De aantekeningen die in […]

Krijgt een gz-psycholoog generalist met meerdere aantekeningen meer verantwoordelijkheid, taken en bevoegdheden dan gz-psycholoog generalisten die dit niet hebben?

De aantekeningen leiden op zich niet tot een extra verantwoordelijkheid of bevoegdheid.Verantwoordelijkheden zijn gebaseerd op het beroep gz-psycholoog generalist en horen bij de BIG-registratie. Via extra scholing kan iemand wel meer bekwaam worden. Het kan zijn dat gz-psychologen generalist met bepaalde aantekeningen worden ingezet voor taken die aansluiten bij die expertise. Dit gebeurt nu ook […]

Wat komt er in het landelijk register?

Het landelijk register biedt helderheid voor cliënten en verwijzers. De bedoeling is dat de BIG-registratie erin wordt vermeld (basisberoep en eventueel specialisme(n) en één of meer aantekeningen van aanvullende expertises (aandachtsgebieden, methodieken, doelgroepen). Op één centrale plek is die informatie dan in te zien.

Moeten gebruikers voor die aantekeningen gaan betalen?

De werkgroep streeft ernaar dat de BIG-geregistreerde psychologen niet hoeven te betalen voor hun aantekening in het landelijk register van de beroepenstructuur. De werkgroep onderzoekt hoe het register in de toekomst financieel onderhouden kan worden.

Gaan de registers van de specialistische verenigingen zoals VGCt dan verdwijnen?

De registers van de specialistische verenigingen blijven actief. Het landelijke register van de Beroepenstructuur is een overzichtsregister, waarin de expertise van BIG-geregistreerde psychologen op één plek zichtbaar is. De aantekeningen zullen bijvoorbeeld zijn gekoppeld aan de registraties bij specialistische verenigingen die voldoen aan nog te bepalen criteria. Daarnaast hebben verenigingen zoals de VGCt ook registraties […]

Is het register voor alle psychologen?

Het landelijk register is er voor alle BIG-geregistreerde psychologen. Het is geen eigenstandig register, maar een overzichtsregister, een vindplaats om de expertise van gezondheidszorgpsycholoog-generalisten en specialisten KP-PT en KNP zichtbaar te maken voor cliënten, collega’s en verwijzers.