Wat is het verschil tussen het landelijk register en het het NIP-Kwaliteitsregister gz-psycholoog – generalist?

Doel is: transparantie, helderheid en vindbaarheid voor cliënten en doorverwijzers, maar ook gebruiksvriendelijkheid voor psychologen.Daarom is het streven om technisch (binnen PE-online) koppelingen te maken tussen de systemen voor (her)registratie, zodat scholing in het kader van een Aantekening bij een specialistische vereniging bijvoorbeeld ook kan meetellen in het kader van herregistratie in het NIP-kwaliteitsregister. De […]

Welke Specialistische verenigingen (‘SPV-en’) zijn betrokken?

Dit zijn de SPV-en die door de FGzPt als zodanig zijn erkend. Dat zijn er op dit moment 17. Zij worden door 5 afgevaardigden in de werkgroep vertegenwoordigd. Als een SPV niet erkend is wil dat niet zeggen dat die in de toekomst niet betrokken kan worden bij het landelijk register. Op het moment dat […]

Wordt het register gekoppeld aan het lid zijn van een specialistische vereniging?

Het register zelf wordt niet gekoppeld aan het lidmaatschap van een specialistische vereniging. Aantekeningen die worden vermeld in het register kunnen wel gekoppeld zijn aan lidmaatschap of registratie van een specialistische vereniging. De criteria hiervoor worden op dit moment nog uitgewerkt. We proberen de administratieve handelingen voor professionals tot een minimum te beperken, bijvoorbeeld door […]

Hoe verhouden de specialismen zich tot de aantekeningen in het landelijk register?

Specialismen zijn van een andere orde dan aantekeningen voor aanvullende expertises op een methodiek of doelgroep. Een specialisme (zoals nu de KP en KNP) is een verdieping in een deelgebied van het basisberoep (zoals nu gz-psycholoog). Een specialisme heeft een eigen vervolgopleiding en een wettelijke registratie in het BIG-register (art. 14). De aantekeningen die in […]

Wat komt er in het landelijk register?

Het landelijk register is een overzichtsregister: een vindplaats om de expertise van gezondheidszorgpsycholoog – generalisten en specialisten KP-PT en KNP zichtbaar te maken voor cliënten, collega’s en verwijzers. De bedoeling is dat de BIG-registratie erin wordt vermeld (basisberoep en eventueel specialisme(n) en één of meer aantekeningen van aanvullende expertises (aandachtsgebieden, methodieken, doelgroepen). Op één centrale […]

Moeten gebruikers voor die aantekeningen gaan betalen?

De werkgroep streeft ernaar dat de BIG-geregistreerde psychologen niet hoeven te betalen voor hun aantekening in het landelijk register van de beroepenstructuur. De werkgroep onderzoekt hoe het register in de toekomst financieel onderhouden kan worden.

Gaan de registers van de specialistische verenigingen verdwijnen?

Nee, de registers van de specialistische verenigingen blijven actief. Het landelijke register van de Beroepenstructuur is een overzichtsregister, waarin de expertise van BIG-geregistreerde psychologen op één plek zichtbaar is. De aantekeningen zullen bijvoorbeeld zijn gekoppeld aan de registraties bij specialistische verenigingen die voldoen aan nog te bepalen criteria. Daarnaast hebben verenigingen zoals de VGCt ook […]