Voor werkgevers is het nu nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de implementatie van de nieuwe structuur omdat beroepstitels en opleidingen veranderen. De vorming van het nieuwe basisberoep en het specialisme gaat over beroepen en beroepstitels; dit hoeft geen ingrijpende gevolgen te hebben voor de functiewaardering van werkende psychologen.

Het is de keuze van organisaties welke functies zij instellen. Als de inhoud van een functie substantieel wijzigt, dan moet de gewijzigde functie opnieuw beschreven en gewaardeerd worden. Er zijn verschillende systemen voor functiebeschrijving en -waardering in gebruik. In de verschillende cao’s zijn afspraken met betrekking tot functiewaardering en de gebruikte systematiek vastgelegd.