De nieuwe beroepenstructuur gaat voor psychologen uit van het samenvoegen van de huidige beroepen gz-psycholoog en K&J-psycholoog NIP in één nieuw basisberoep: de gezondheidszorgpsycholoog – generalist. De orthopedagoog-generalist blijft als apart basisberoep opgenomen in de Wet BIG. Het gaat dus om twee verschillende basisberoepen in de Wet BIG (art. 3), die hun eigen competentieprofiel en opleidingseisen hebben.   

Vraag en antwoord zijn met de NVO afgestemd.