Ja, een psychiater kan psychotherapie geven. Zoals aangegeven in de Zorgstandaard Psychotherapie beheersen psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters op grond van de eindtermen van hun opleiding het brede domein van de psychotherapie. Dat wil zeggen dat zij breed, multi-theoretisch, zijn opgeleid waarbij zij hebben geleerd om psychische stoornissen vanuit verschillende theoretisch perspectieven te behandelen, zowel klachtgericht als persoonsgericht. Afhankelijk van de problematiek kunnen zij hiertussen schakelen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *