Ja, de NVO is lid van de adviesraad van het programma Beroepenstructuur.