De ingangsdatum van de nieuwe beroepenstructuur is nu 1 januari 2026. Waarom is de eerdere ingangsdatum een jaar opgeschoven?

Het is een unieke situatie dat een basisberoep (psychotherapeut) uit artikel 3 Wet BIG wordt opgeheven, omdat het beroep samengaat met de klinisch psycholoog in het nieuwe specialisme klinisch psycholoog-psychotherapeut (KP-PT). Dat moet zorgvuldig gebeuren en vergt meer voorbereidingstijd dan verwacht. Bovendien zorgden de Tweede Kamerverkiezingen in 2023 ervoor dat wetstrajecten meer tijd kostten dan […]

Hoe is de planning van het programma Beroepenstructuur? 

De uitvoering van het programma is 1 januari 2022 gestart en loopt tot begin 2026. De uitvoering en implementatie van de voorgestelde wijzigingen, inclusief de benodigde wetswijzigingen, vergen veel tijd. Ervan uitgaande dat we de drie projecten volgens de afgesproken planning kunnen realiseren, zouden we per 1 januari 2026 een nieuwe vereenvoudigde en transparante beroepenstructuur […]

Wat is de status van het Advies Beroepenstructuur psychologische zorg?

Op 26 oktober 2020 is het Advies Beroepenstructuur psychologische zorg aangeboden aan de toenmalige minister Van Ark van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zij heeft vervolgens een impactanalyse laten uitvoeren.  In november 2022 sprak toenmalig minister Kuipers (VWS) zijn steun uit voor het advies. In een brief aan de Tweede Kamer liet hij weten […]