De uitvoering van het programma is 1 januari 2022 gestart en loopt tot begin 2026. De uitvoering en implementatie van de voorgestelde wijzigingen, inclusief de benodigde wetswijzigingen, vergen veel tijd. Ervan uitgaande dat we de drie projecten volgens de afgesproken planning kunnen realiseren, zouden we per 1 januari 2026 een nieuwe vereenvoudigde en transparante beroepenstructuur (met overgangsregelingen) moeten hebben en een landelijk overzichtsregister met aantekeningen van expertise van BIG-geregistreerde psychologen.