Het is een unieke situatie dat een basisberoep (psychotherapeut) uit artikel 3 Wet BIG wordt opgeheven, omdat het beroep samengaat met de klinisch psycholoog in het nieuwe specialisme klinisch psycholoog-psychotherapeut (KP-PT). Dat moet zorgvuldig gebeuren en vergt meer voorbereidingstijd dan verwacht. Bovendien zorgden de Tweede Kamerverkiezingen in 2023 ervoor dat wetstrajecten meer tijd kostten dan gepland. Daardoor was 1 januari 2025 wetstechnisch gezien niet meer haalbaar. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe beroepenstructuur voor de psychologische BIG-beroepen is daarom een jaar opgeschoven naar 1 januari 2026.