Op 26 oktober 2020 is het Advies Beroepenstructuur psychologische zorg aangeboden aan de toenmalige minister Van Ark van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zij heeft vervolgens een impactanalyse laten uitvoeren. 

In november 2022 sprak minister Ernst Kuipers (VWS) zijn steun uit voor het advies. In een brief aan de Tweede Kamer liet hij weten dat hij, in lijn met het advies, de beroepenstructuur van de psychologische zorg in de Wet BIG gaat vereenvoudigen per 1 januari 2025. Op basis van het advies is in 2021 het programma Beroepenstructuur psychologische zorg opgezet. Dit programma wordt sinds 1 januari 2022 uitgevoerd.