Dit heeft geen enkele invloed op de planning van de drie projecten. Zij ronden hun werkzaamheden conform planning af. Dit betekent wel dat het veld extra tijd krijgt om zich voor te bereiden op de nieuwe beroepenstructuur en ook opleidingen en studenten hebben nu meer tijd om te anticiperen op veranderde perspectieven.