Wanneer start de openbare internetconsultatie voor de wetswijziging?

Voor de nieuwe beroepenstructuur zullen ook de Wet BIG en de AMvB Besluit gezondheidszorgpsycholoog aangepast moeten worden, met daarin de overgangsregelingen. Dat is een taak van VWS. Over die aanpassingen vindt altijd nog een openbare consultatie plaats. De openbare internetconsultatie voor de wijziging van de Wet BIG  is op 29 januari 2024 gestart. De consultatieronde […]

Verandert mijn registratie als klinisch psycholoog en als psychotherapeut?

Ja, de afzonderlijke registraties KP en PT bestaan uiteindelijk niet meer. De KP-PT is een nieuw specialisme, waarin de inhoud van het bestaande specialisme klinisch psycholoog en het huidige beroep psychotherapeut geïntegreerd worden. Over de wijze waarop de overgangsperiode vormgegeven zal worden, moet de stuurgroep en vervolgens het CSGP nog een besluit nemen.