Het register voor PT wordt opgeheven. Wat betekent dat voor psychotherapeuten die in de toekomst niet (willen) voldoen aan de KP-eisen?

Voor alle psychotherapeuten zal een overgangsregeling opgesteld worden. Over de precieze inhoud van de overgangsregelingen zijn nog geen uitspraken te doen. Hiermee gaat de werkgroep dit voorjaar (2023) aan de slag. Psychotherapeuten die niet deelnemen aan de overgangsregeling zullen naar verwachting, bij de opheffing van het BIG-register Psychotherapeut, ook hun BIG-registratie als psychotherapeut verliezen. Wanneer […]

Hoe gaat dat met de overgang van gz-psycholoog-psychotherapeut naar KP-PT? In welk register kom ik dan? In het register gz-psycholoog generalist en in register KP-PT?

Voor alle gz-psychologen zal er een overgangsregeling opgesteld worden. Over de precieze inhoud van de overgangsregelingen zijn nog geen uitspraken te doen. Hiermee gaat de werkgroep dit voorjaar (2023) aan de slag. In het Advies Beroepenstructuur uit 2020 is wel de aanbeveling gedaan om de psychotherapeuten, die in het BIG-register geregistreerd staan als gz-psycholoog én als […]

Is het verstandig om in september 2024 nog met een PT- opleiding te beginnen?  

Het is niet aan het programma Beroepenstructuur om een dergelijk individueel advies te geven. In het algemeen is het zo dat in de te ontwikkelen overgangsregelingen rekening gehouden zal worden met de professionals die nog in opleiding zijn. De overgangsregeling moet nog opgesteld worden. Hiermee gaat de werkgroep dit voorjaar (2023) aan de slag.