Wat is het verschil tussen het overzichtsregister en de kwaliteitsregisters van NVP en NIP? 

Met kwaliteitsregister zoals benoemd in de Kamerbrief van de minister (pagina 9)wordt bedoeld een register bij de beroepsvereniging. In dat kwaliteitsregister tonen gz-psychologen – generalist en psychotherapeuten aan dat ze – naast hun BIG-registratie (waarbij alleen werkervaring is vereist voor herregistratie) – hun vak bijhouden door bij- en nascholing en reflectie, overeenkomstig de eisen van […]

Welke specialistische verenigingen zijn betrokken?

Dit zijn de verenigingen die door de FGzPt zijn erkend in het kader van de supervisievereisten PSY-BIG opleidingen en de (her)registratie van specialisten. Dat zijn er op dit moment 17. Zij worden door 5 afgevaardigden in de werkgroep vertegenwoordigd. Als een specialistische vereniging niet erkend is wil dat niet zeggen dat die in de toekomst […]

Wordt het register gekoppeld aan het lid zijn van een specialistische vereniging?

Het overzichtsregister zelf wordt niet gekoppeld aan het lidmaatschap van een specialistische vereniging. Aantekeningen die worden vermeld in het overzichtsregister kunnen wel gekoppeld zijn aan lidmaatschap of registratie van een specialistische vereniging. De criteria hiervoor worden op dit moment nog uitgewerkt. We proberen de administratieve handelingen voor professionals tot een minimum te beperken, bijvoorbeeld door […]

Hoe verhouden de specialismen zich tot de aantekeningen in het overzichtsregister?

Specialismen zijn van een andere orde dan aantekeningen voor aanvullende expertises op een methodiek of doelgroep. Een bij wet geregeld specialisme (zoals nu de KP en KNP) is een verdieping in een deelgebied van het basisberoep (zoals nu gz-psycholoog). Een specialisme heeft een eigen vervolgopleiding en een wettelijke registratie in het BIG-register (art. 14). De […]

Wat komt er in het landelijk register?

Het landelijk register is een overzichtsregister: een vindplaats om de expertise van gezondheidszorgpsycholoog – generalisten en specialisten KP-PT en KNP zichtbaar te maken voor cliënten, collega’s en verwijzers. De bedoeling is dat de BIG-registratie erin wordt vermeld (basisberoep en eventueel specialisme(n) en één of meer aantekeningen van aanvullende expertises (aandachtsgebieden, methodieken, doelgroepen). Op één centrale […]

Moeten gebruikers voor die aantekeningen gaan betalen?

De werkgroep streeft ernaar dat de BIG-geregistreerde psychologen niet hoeven te betalen voor hun aantekening in het overzichtsregister van de beroepenstructuur. De werkgroep onderzoekt hoe het register in de toekomst financieel onderhouden kan worden.

Gaan de registers van de specialistische verenigingen verdwijnen?

Nee, de registers van de specialistische verenigingen blijven actief. In het overzichtsregister van de beroepenstructuur is de expertise van BIG-geregistreerde psychologen op één plek zichtbaar. De aantekeningen zullen bijvoorbeeld zijn gekoppeld aan de registraties bij specialistische  verenigingen die voldoen aan nog te bepalen criteria. Daarnaast hebben verenigingen zoals de VGCt, NVRG en EFT-register ook registraties […]