Het landelijk register is een overzichtsregister: een vindplaats om de expertise van gezondheidszorgpsycholoog – generalisten en specialisten KP-PT en KNP zichtbaar te maken voor cliënten, collega’s en verwijzers. De bedoeling is dat de BIG-registratie erin wordt vermeld (basisberoep en eventueel specialisme(n) en één of meer aantekeningen van aanvullende expertises (aandachtsgebieden, methodieken, doelgroepen). Op één centrale plek is die informatie dan te zien.