Dit zijn de verenigingen die door de FGzPt zijn erkend in het kader van de supervisievereisten PSY-BIG opleidingen en de (her)registratie van specialisten. Dat zijn er op dit moment 17. Zij worden door 5 afgevaardigden in de werkgroep vertegenwoordigd. Als een specialistische vereniging niet erkend is wil dat niet zeggen dat die in de toekomst niet betrokken kan worden bij het overzichtsregister. Op het moment dat de toelatingscriteria voor verenigingen duidelijk zijn, zal de werkgroep hierover communiceren.