Met kwaliteitsregister zoals benoemd in de Kamerbrief van de minister (pagina 9)
wordt bedoeld een register bij de beroepsvereniging. In dat kwaliteitsregister tonen gz-psychologen – generalist en psychotherapeuten aan dat ze – naast hun BIG-registratie (waarbij alleen werkervaring is vereist voor herregistratie) – hun vak bijhouden door bij- en nascholing en reflectie, overeenkomstig de eisen van de beroepsgroep.
Het NIP-Kwaliteitsregister Gezondheidszorgpsycholoog – generalist is in ontwikkeling. Het NVP-Kwaliteitsregister bestaat al geruime tijd.

Met het overzichtsregister wordt bedoeld het nieuwe centraal landelijk overzicht van de BIG-registraties van psychologen (gz-psycholoog en eventueel specialisme KP-PT/KNP). Hierin staan ook (indien van toepassing) hun aantekeningen van specifieke methodieken/doelgroepen/ aandachtsgebieden – denk aan CGt, EMDR, systeemtherapie. In het overzichtsregister is ook zichtbaar of een BIG-geregistreerde psycholoog in het NIP-Kwaliteitsregister Gezondheidszorgpsycholoog-generalist (in oprichting) en/of het NVP-Kwaliteitsregister Psychotherapeut staat.