Komen er meerdere specialismen in de toekomst, naast KP-PT en KNP?

Dit staat los van het programma Beroepenstructuur. De KP-PT is sterk op de ggz geori├źnteerd. Voor sommige andere werkgebieden geldt echter dat juist de complexiteit en kennisontwikkeling van dat werkgebied om specifieke expertise vraagt. Dit zou in de toekomst kunnen leiden tot nieuwe specialismen op niveau artikel 14 in de Wet BIG. De desbetreffende vereniging […]