• De inhoud van de opleiding voor het nieuwe specialisme KP-PT is nog niet bekend. Daarmee gaan de HCO’s KP en PT aan de slag, zodra het competentieprofiel bekend is. 

De afzonderlijke opleidingen KP en PT zullen verdwijnen wanneer de samenvoeging van de opleidingen KP en PT gerealiseerd is en als duidelijk is hoe de overgangsregeling eruitziet voor bestaande klinisch psychologen en psychotherapeuten en degenen die daartoe in opleiding zijn.