Het is aan het ministerie van VWS om de eisen voor herregistratie vast te leggen. Er zijn nu geen bij- en nascholingseisen voor de BIG-basisberoepen en het is niet de verwachting dat die er komen. De minister verwijst hiervoor naar kwaliteitsregisters bij de beroepsverenigingen. De NVP heeft al enkele jaren een dergelijk kwaliteitsregister: Kwaliteitsregister psychotherapie. Het NIP is bezig met de ontwikkeling daarvan voor de gz-psycholoog-generalist. Dit betreft echter geen wettelijke vereiste voor herregistratie in het basisberoep.