Welke gevolgen heeft de vorming van het specialisme voor functiewaarderingen?

De vorming van een nieuw specialisme is niet direct van invloed op functiewaarderingen. Het is de keuze van organisaties welke functies zij instellen. Als de inhoud van een functie substantieel wijzigt, dan moet de gewijzigde functie opnieuw beschreven en gewaardeerd worden. Er zijn verschillende systemen voor functiebeschrijving en -waardering in gebruik. In de verschillende cao’s […]

Welke gevolgen heeft de nieuwe beroepenstructuur voor werkgevers en de functiewaardering?

Voor werkgevers is het op dit moment nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de implementatie van de nieuwe structuur, omdat beroepstitels en opleidingen veranderen. Hoewel dit geen deel uitmaakt van het programma Beroepenstructuur, brengen we deze gevolgen met de werkgevers in kaart. Ook zijn zij vertegenwoordigd in de adviesraad. De vorming van het […]