Veranderen de bij- en nascholingseisen voor de gz-psycholoog generalist?

Het is aan het ministerie van VWS om de eisen voor herregistratie vast te leggen. Er zijn nu geen bij- en nascholingseisen voor de BIG-basisberoepen en het is niet de verwachting dat die er komen. De minister verwijst hiervoor naar kwaliteitsregisters bij de beroepsverenigingen. De NVP heeft al enkele jaren een dergelijk kwaliteitsregister: Kwaliteitsregister psychotherapie. […]

Als je op 1 januari 2026 geregistreerd bent als gz-psycholoog, word je dan automatisch gz-psycholoog – generalist?

Ja, de titel gz-psycholoog wordt van rechtswege omgezet in gz-psycholoog generalist.  Voor kinder- en jeugdpsychologen NIP en psychotherapeuten (en zij die nog in opleiding zijn) komen overgangsregelingen. Die kunnen ook inhouden dat er geen aanvullende eisen nodig zijn. De precieze inhoud van de overgangsregelingen is nog niet bekend. In het Advies Beroepenstructuur van eind 2020 is […]