Voor alle gz-psychologen en kinder- en jeugdpsychologen NIP komen overgangsregelingen. De precieze inhoud daarvan is nog niet bekend. In het Advies Beroepenstructuur van eind 2020 is de aanbeveling gedaan dat gz-psychologen en kinder- en jeugdpsychologen NIP zonder extra voorwaarden kunnen worden geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog – generalist.