Klopt het dat de instroom in de opleiding gz-psycholoog – generalist wordt beperkt tot masterpsychologen?

In het advies en programma Beroepenstructuur is uitgangspunt dat instroom in de opleiding naar het nieuwe beroep gz-psycholoog-generalist alleen nog mogelijk is vanuit een masteropleiding psychologie, en niet meer vanuit de masteropleiding pedagogische wetenschappen of gezondheidswetenschappen. Maar de instroomeisen voor de opleiding maken deel uit van de AMvB, en die wordt door de minister vastgesteld. […]

Hoe gaat de nieuwe opleiding KP-PT eruitzien?

De inhoud van de opleiding voor het nieuwe specialisme KP-PT is nog niet bekend. Daarmee gaan de HCO’s KP en PT aan de slag, zodra het competentieprofiel bekend is.  De afzonderlijke opleidingen KP en PT zullen verdwijnen wanneer de samenvoeging van de opleidingen KP en PT gerealiseerd is en als duidelijk is hoe de overgangsregeling […]