Waarom wordt de instroom in de opleiding gz-psycholoog – generalist beperkt tot masterpsychologen?

Uitgangspunt is dat instroom in de opleiding naar het nieuwe beroep gezondheidszorgpsycholoog-generalist alleen nog mogelijk is vanuit een masteropleiding psychologie, en niet meer vanuit de masteropleiding pedagogische wetenschappen of gezondheidswetenschappen. Vanaf 1998 vormde het beroep gz-psycholoog een gezamenlijk basisberoep voor psychologen en orthopedagogen (artikel 3 wet BIG), met instroom in de opleiding vanuit beide universitaire […]

Hoe gaat de nieuwe opleiding KP-PT eruitzien?

De inhoud van de opleiding voor het nieuwe specialisme KP-PT is nog niet bekend. Daarmee gaan de HCO’s KP en PT aan de slag, zodra het competentieprofiel bekend is.  De afzonderlijke opleidingen KP en PT zullen verdwijnen wanneer de samenvoeging van de opleidingen KP en PT gerealiseerd is en als duidelijk is hoe de overgangsregeling […]