Wat is een competentieprofiel?

Een competentieprofiel is de vertaling van het deskundigheidsgebied en het beroepsprofiel naar zo concreet mogelijk gedrag c.q. competenties, die nodig zijn om het vak te kunnen uitoefenen. Het competentieprofiel is in feite het profiel voor de startende beroepsbeoefenaar en daarmee tegelijk het totaal van de in de opleiding te verwerven competenties. De competenties vormen dan […]

Welke wijzigingen worden in de opleiding doorgevoerd na samenvoeging KP en PT? Blijven de 4 pijlers, diagnostiek, management, behandeling en wetenschappelijk onderzoek, overeind?

Hoe de veranderingen in de opleidingen KP en PT er precies uit zullen zien, is nog niet duidelijk, maar er is inspraak en er vindt afstemming plaats met de hoofdopleiders en de beroepsverenigingen. Uitgaande van de bestaande governance, stelt het College van de FGzPt (CSGP) het besluit voor het specialisme KP-PT op en legt dit […]

Wat betekent de samenvoeging KP en PT voor de opleiding?

Hoe de veranderingen in de opleidingen KP en PT er precies uit zullen zien, is nog niet duidelijk. Er is inspraak en er vindt afstemming plaats met de hoofdopleiders en de beroepsverenigingen. De mensen die nu deelnemen aan de KP- en PT-opleiding gaan mee in de overgangsregelingen. De afzonderlijke opleidingen KP en PT zullen verdwijnen […]