Waarom een vernieuwde Beroepenstructuur psychologische zorg?

Bekijk de video (animatie)

Het aantal verschillende titels en registers in de psychologische zorg is groot en er is veel overlap. De vernieuwde Beroepenstructuur legt een solide basis voor betere (door)verwijzing van cliënten en betere kwaliteit van zorg. We werken naar een eenvoudige en transparante structuur van de psychologische BIG-beroepen in de psychologische zorg.

De beroepsverenigingen NIP en NVP werken samen aan het programma Beroepenstructuur psychologische zorg. De basis van het programma is het Advies Beroepenstructuur psychologische zorg van november 2020. Een vernieuwde structuur voor de academische beroepen in de psychologische zorg.

Hoe wordt dit gerealiseerd?

 

 

De vernieuwde Beroepenstructuur wordt bereikt door de psychologische BIG-beroepen te herordenen en deskundigheden beter inzichtelijk te maken. Dit wordt gerealiseerd in 3 projecten:

  1. Vorming van één breed basisberoep: de gezondheidszorgpsycholoog generalist (art. 3 Wet BIG). De huidige beroepen gz-psycholoog en K&J-psycholoog NIP worden hierbij samengevoegd tot één nieuw beroep.
  2. Vorming van een nieuw specialisme: klinisch psycholoog – psychotherapeut (KP-PT) (art. 14 Wet BIG). In dit specialisme KP-PT gaan het huidige specialisme van klinisch psycholoog en het basisberoep psychotherapeut samen. Het specialisme klinisch neuropsychologie blijft bestaan.
  3. Instellen van een openbaar landelijk register voor aandachtsgebieden en methodische of doelgroep gebonden expertise van BIG-geregistreerde psychologen.

Streven is dat de nieuwe Beroepenstructuur in 2026 een feit is.

Voor de actuele stand van zaken van de drie projecten
verwijzen we je naar de site van het NIP en de NVP.

In onderstaande animatie tonen we waar we naartoe werken en hoe we dit aanpakken.

Video afspelen

Structuur

Het programma Beroepenstructuur psychologische zorg is een samenwerking tussen de beroepsverenigingen NIP en NVP. In de Stuurgroep en Regiegroep hebben respectievelijk de voorzitters en de directeuren van het NIP en de NVP zitting.

De Adviesraad bestaat uit afgevaardigden vanuit diverse organisaties.

De programmamanager heeft de dagelijkse leiding over het programma. De programmamanager heeft tevens zitting in de werkgroepen van de projecten en in de werkgroep communicatie.

Veelgestelde vragen (Q&A)

Heb je vragen over het proces of wil je weten wat de nieuwe Beroepenstructuur voor jou betekent? Hieronder vind je veelgestelde vragen met antwoorden. 

Staat je vraag er niet tussen of heb je aanvullende vragen? Neem dan contact op met het NIP of de NVP.

Download als pdf
Bekijk veelgestelde vragen

Nieuws

Via onze nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en stappen die we zetten om tot de nieuwe Beroepenstructuur te komen. Ben je lid van het NIP of de NVP? Dan ontvang je deze nieuwsbrief automatisch. Ben je geen lid van het NIP of de NVP, maar ontvang je wel graag de nieuwsbrief? Vul dan onderstaand formulier in. Door dit formulier in te vullen, ga je akkoord met de Beroepenstructuur Privacy Policy gegevens.

Bekijk nieuwsbrief juni 2024

Bekijk nieuwsbrief januari 2024

Bekijk nieuwsbrief november 2023

Bekijk nieuwsbrief september 2023

Bekijk nieuwsbrief juli 2023

Bekijk nieuwsbrief april 2023

Bekijk nieuwsbrief december 2022

Bekijk nieuwsbrief september 2022

Mede mogelijk gemaakt door: