Hoe ziet de programmastructuur eruit?

De stuurgroep van het programma bestaat uit de voorzitters van de beroepsverenigingen: De regiegroep bestaat uit de directeuren van de beroepsverenigingen: De adviesraad bestaat uit volgende leden:

Hoe verhoudt het programma Beroepenstructuur zich tot het programma APV van de FGzPt?

In het advies staan vier aanbevelingen. Drie daarvan worden uitgevoerd via het programma Beroepenstructuur, de vierde wordt uitgevoerd via het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV). Het programma APV houdt zoveel mogelijk rekening met de nieuwe beroepenstructuur. De opleidingen moeten immers straks gebaseerd zijn op de kaders die voor de nieuwe beroepen in wettelijke regelingen worden […]