In de uitwerking om tot deze nieuwe beroepen te komen en in het opzetten van een landelijk overzichtsregister met aantekeningen van expertises, kunnen verwijzers – net als andere betrokken partijen – advies geven. Zij zijn ook afgevaardigd in de adviesraad.