Kunnen psychiaters in de toekomst nog wel psychotherapie geven als ze geen kp-pt worden? 

Ja, een psychiater kan psychotherapie geven. Zoals aangegeven in de Zorgstandaard Psychotherapie beheersen psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters op grond van de eindtermen van hun opleiding het brede domein van de psychotherapie. Dat wil zeggen dat zij breed, multi-theoretisch, zijn opgeleid waarbij zij hebben geleerd om psychische stoornissen vanuit verschillende theoretisch perspectieven te behandelen, zowel […]