Wat betekent het advies voor masterpsychologen?

Het programma Beroepenstructuur gaat niet over masterpsychologen. In het Advies Beroepenstructuur uit 2020 wordt wel verwezen naar het uitgangspunt van het op post-masterniveau opleiden van psychologen. Zie ook de notitie hierover op de website van het NIP.