Hoe kan ik meepraten over de overgangsregeling? 

De werkgroep heeft alle documenten voor ter advisering voorgelegd onder meer aan de beroepsverenigingen. Denk hierbij aan documenten over het deskundigheidsgebied, de competenties, de opleidings- en instroomeisen en de overgangsregelingen. Er is daarnaast een adviesraad, waarin diverse organisaties zoals de HCO’s (hoofdopleiders), vLOGO, CSGP, Landelijke Opleidingsraad, Actiz, Nederlandse ggz, Jeugdzorg Nederland en NVO zijn afgevaardigd.  […]

Kunnen alle PT-ers via de overgangsregeling instromen als specialist KP-PT?

Voor alle psychotherapeuten (al dan niet ook gz-psycholoog) komt er een overgangsregeling, dus ook voor de psychotherapeuten. Over de precieze inhoud van de overgangsregelingen zijn nu nog geen uitspraken te doen. Hiermee gaat de werkgroep dit voorjaar (2023) aan de slag.  In het Advies Beroepenstructuur uit 2020 is de aanbeveling gedaan dat psychotherapeuten die in […]

Wanneer gaan de overgangsregelingen in?

De overgangsregelingen zijn in concept opgesteld. Ze zullen door VWS uiteindelijk in regelgeving vastgelegd worden, die per 1 januari 2026 in werking moet treden. De overgangsregelingen gaan dus ook pas per 1 januari 2026 in. 

Wie betaalt de kosten voor de overgangsregeling?

Een overgangsregeling is bedoeld voor de overgang van bestaande beroepen naar nieuwe beroepen (en voor hen die daartoe in opleiding zijn). Wat het voor elke individuele professional betekent, hangt van de overgangsregeling af. Die overgangsregeling moet nog opgesteld worden.