Wordt er in het programma Beroepenstructuur ook rekening mee gehouden met buitenlandse diploma’s en registraties zoals de Belgische WUG registratie (Wet uitoefening Gezondheidszorgberoepen)? 

De nieuwe beroepenstructuur heeft in principe geen gevolgen voor de waardering van buitenlandse diploma’s. Iedereen die een opleiding in het buitenland heeft gedaan en zich wil inschrijven in het BIG-register GZ of PT wordt individueel beoordeeld door de commissie Buitenlands Gediplomeerden van het CIBG (ministerie van VWS). In veel gevallen volgt een aanvullend opleidingstraject onder […]

Wie betaalt de kosten voor de overgangsregeling?

Dat is nog niet te zeggen. Een overgangsregeling is bedoeld voor de overgang van bestaande beroepen naar nieuwe beroepen (en voor hen die daartoe in opleiding zijn). Wat het voor elke individuele professional betekent, hangt van de overgangsregeling af. Die overgangsregeling moet nog opgesteld worden. Hiermee gaat de werkgroep dit voorjaar (2023) aan de slag.

Hoe gaan psychiaters met tevens een registratie als psychotherapeut mee in de nieuwe Beroepenstructuur en de overgangsregelingen? Komt er een overgangsregeling voor deze groep psychotherapeuten, zodat zij ook de titel KP-PT kunnen voeren, zonder eerst de opleiding tot gz-psycholoog te hebben gevolgd?

Daar is nu nog niets over te zeggen. In de overgangsregeling zullen de psychiaters met een registratie als psychotherapeut wel worden meegenomen. Wat dat gaat inhouden, moet nog worden uitgezocht en moet in de overgangsregeling vastgelegd worden. Hiermee gaat de werkgroep dit voorjaar (2023) aan de slag.