1. Kwaliteitsregister zoals benoemd in de Kamerbrief van de minister (pagina 9).
    Bedoeld wordt een register bij de beroepsvereniging waarmee gz-psychologen (straks: gz-psychologen – generalist) aantonen dat ze – naast hun BIG-registratie (waarbij alleen werkervaring is vereist voor herregistratie) – hun vak bijhouden, door te voldoen aan (herregistratie) eisen op het gebied van deskundigheidsbevordering (scholing en reflectie) van de beroepsgroep.
    Het NIP-Kwaliteitsregister Gezondheidszorgpsycholoog – generalist is in ontwikkeling.
  2. Landelijk register
    Bedoeld wordt een landelijk ‘portaal’ waarin van BIG-geregistreerden zichtbaar is over welke BIG-registratie ze beschikken (gz-psycholoog en eventueel specialisme KP-PT/KNP), en (indien van toepassing) over welke Aantekeningen voor specifieke methodieken/doelgroepen/ aandachtsgebieden ze beschikken  – denk aan CGt, EMDR, systeemtherapie. In het landelijk register is bij voorkeur ook zichtbaar of een BIG-geregistreerde ingeschreven is in het NIP-Kwaliteitsregister Gezondheidszorgpsycholoog-generalist of het NVP-Kwaliteitsregister Psychotherapeut.

Doel is: transparantie, helderheid en vindbaarheid voor cliënten en doorverwijzers, maar ook gebruiksvriendelijkheid voor psychologen.
Daarom is het streven om technisch (binnen PE-online) koppelingen te maken tussen de systemen voor (her)registratie, zodat scholing in het kader van een Aantekening bij een specialistische vereniging bijvoorbeeld ook kan meetellen in het kader van herregistratie in het NIP-kwaliteitsregister. De (her)registratie vindt dus niet plaats binnen het portaal, maar op de plekken waar de registraties zijn ondergebracht (respectievelijk BIG-register (gz-psycholoog – generalist), FGzPt (specialismen), NIP en NVP Kwaliteitsregisters en Aantekeningen (specialistische verenigingen).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *