Het CSGP is nadrukkelijk betrokken bij het project specialisme KP-PT.

Het CSGP is bevoegd om een nieuw specialisme in te stellen. Op verzoek van de stuurgroep heeft het CSGP dan ook de regie over dit project. Het CSGP vraagt uiteindelijk de minister om in te stemmen met het specialisme en de nieuwe titel KP-PT als wettelijk erkende specialistentitel aan te merken. VWS moet vervolgens de Wet BIG moeten aanpassen (verwijdering van artikel 26 en 27), als de PT als basisberoep komt te vervallen.

Bij het verzoek om instemming aan de minister legt het CSGP ook een zogenaamd ‘besluit KP-PT’ voor instemming voor, met daarin opleidingseisen, eisen voor (her)registratie en de overgangsregeling.

Het voorstel voor het besluit KP-PT van het CSGP, komt van de werkgroep specialisme KP-PT. De werkgroep staat onder voorzitterschap van het CSGP. Daarnaast is een ander lid van het CSGP lid van deze werkgroep.

Het CSGP moet vervolgens zelfstandig een besluit nemen over de regelgeving en kan hier dus nog van afwijken. Het CSGP legt het besluit eerst als concept ter consultatie voor aan de relevante partijen. Het CSGP verwerkt de reacties op het ontwerpbesluit, stelt een definitief besluit vast en legt dit tot slot, zoals gezegd, ter instemming aan de minister van VWS voor. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *