Het CSGP is nadrukkelijk betrokken bij de afronding van het project basisberoep gz-psycholoog generalist.

Bij het project basisberoep gz-psycholoog generalist komt een nieuw artikel 3 Wet BIG-beroep, te weten de gz-psycholoog generalist. Hiervoor moeten artikel 24 van de Wet BIG (eisen voor inschrijving in het register) en artikel 25 (deskundigheidsgebied van het beroep) aangepast worden. Ook zal er een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor het nieuwe beroep komen. In die AMvB zullen onder andere de nieuwe opleidingseisen komen en de bijbehorende overgangsregeling. Voor zowel de wet als de AMvB is VWS verantwoordelijk en ook de penvoerder. Het CSGP heeft een adviserende rol richting VWS over (de inhoud van) de AMvB.

De werkgroep basisberoep gz-psycholoog generalist doet een voorstel voor de AMvB aan de stuurgroep, waarover het CSGP dan kan adviseren aan VWS. In die werkgroep zit ook een afgevaardigde vanuit het CSGP.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *