De beroepen gezondheidszorgpsycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog NIP worden geïntegreerd in het nieuwe basisberoep gezondheidszorgpsycholoog generalist. Voor het beroep gezondheidszorgpsycholoog generalist gelden dan de wettelijke herregistratie-eisen voor dat BIG-beroep. Voor dat beroep ontwikkelt het NIP een kwaliteitsregister. Het NIP-register K&J zal op termijn ophouden te bestaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *