In het voorstel van de stuurgroep aan VWS zijn beide aandachtsgebieden genoemd. Het is aan de minister om te bepalen of deze het voorstel overneemt.