Het is niet aan het programma Beroepenstructuur om een dergelijk individueel advies te geven. In het algemeen is het zo dat in de te ontwikkelen overgangsregelingen rekening gehouden zal worden met de professionals die nog in opleiding zijn. De overgangsregeling moet nog opgesteld worden. Hiermee gaat de werkgroep dit voorjaar (2023) aan de slag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *