Nee, de KP-PT is een specialisme van het basisberoep gezondheidszorgpsycholoog- generalist en het is niet het enige specialisme. We kennen ook de klinisch neuropsycholoog. Omdat er twee specialismen zijn, is de titel ‘gz-psycholoog – specialist’ niet duidelijk genoeg.